مسئول قانون ماشین قوانین قانونی اخبار اجتماعی

مسئول: قانون ماشین قوانین قانونی اخبار اجتماعی

پیگیری فوری به پرونده، مجازات متخلفان و بازگشت سودهای نامشروع به بیت‌المال ,

رئیس جمهور بعد از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری راجع به وقوع تخلف در واردات و فروش خود..

ادامه مطلب

تشکیک در آمار رسمی نظام قابل پی‌گیری است / سخنگوی دولت

سخنگوی دولت، تشکیک در آمار رسمی نظام که صرفاً آمار دولت هم نیست را قابل پی‌گیری دانست.  سخنگوی دولت: تشکیک در آمار رسمی نظام قابل پی گیری است ..

ادامه مطلب

برنامه‌های روحانی در سفر به نیویورک

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس جمهور برنامه‌های روحانی در سفر به نیویورک جهت حضور در هفتاد و دومین اجلاس مجمع عمومی شرکت ملل را تشریح کرد. ..

ادامه مطلب