مسئول قانون ماشین قوانین قانونی اخبار اجتماعی

مسئول: قانون ماشین قوانین قانونی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تشکیک در آمار رسمی نظام قابل پی‌گیری است / سخنگوی دولت

سخنگوی دولت، تشکیک در آمار رسمی نظام که صرفاً آمار دولت هم نیست را قابل پی‌گیری دانست. 

تشکیک در آمار رسمی نظام قابل پی‌گیری است / سخنگوی دولت

سخنگوی دولت: تشکیک در آمار رسمی نظام قابل پی گیری است

عبارات مهم : بازار

سخنگوی دولت، تشکیک در آمار رسمی نظام که صرفاً آمار دولت هم نیست را قابل پی گیری دانست.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه امسال بورس اوراق مالی که در اختیار پیمانکاران قرار داده ایم را اجازه داده است که به فروش برسد، گفت: ما جهت اینکه بازار بورس استقبال کند، نیم درصد بیش از حد معمول سود برایش در نظر گرفته ایم.

وی افزود: به این ترتیب ما می توانیم بخشی از پولی که در جامعه است یا در بانک سرمایه گذاری می شود یا اینکه در مسیر سرمایه گذاری جهت طرح های عمرانی از طریق بازار بورس استفاده می شود را اگر جهت انجام طرح های عمرانی سرمایه کافی در اختیار نیست، از پول جامعه جهت انجام طرح ها استفاده کنیم و آنان هم در این کار شریک می شوند.

تشکیک در آمار رسمی نظام قابل پی‌گیری است / سخنگوی دولت

نوبخت با بیان اینکه مرکز آمار، مرکز رسمی است و هرکس سوالی دارد باید بیاید و از آنان بپرسد، گفت: به نظرم این قابل پیگیری است که رسانه ای بیاید و در آمار رسمی نظام که صرفاً آمار دولت هم نیست، تشکیک می کند و البته این رسانه که می گویم و از آن نام نمی برم نیز ادعایش به انقلابی گری است و صدایش در این زمینه هم بلند است ولی عادت به سیاه نمایی و تیره و تار نشان دادن اوضاع کشور و لجن پراکنی دارد که من حتی میلی به پرداختن به این رسانه و کارهایی که کرده ندارم و وقت این جلسه را به آن تخصیص داده شده است نمی دهم.

سخنگوی دولت با اشاره به کارها دولت در آخر امسال اظهار کرد: دو اقدام در دستور کار دولت قرار گرفته هست؛ نخست این که جمع بندی کارها سال۹۶ را به انجام برسانیم که خودش دارای دو بخش است که ابتدا کارها در یازده ماه سال است و بخش دیگر دو هفته نهایی سال است.

سخنگوی دولت، تشکیک در آمار رسمی نظام که صرفاً آمار دولت هم نیست را قابل پی‌گیری دانست. 

وی افزود: بر اساس گزارش خزانه تا سوم اسفند ماه جاری دویست و ۷۱ هزار میلیارد تومان جهت طرح های عمرانی و جاری هزینه شده است است که این رقم در سال گذشته دویست و ۱۱ هزار میلیارد تومان بود که می توان گفت دولت ۲۸ درصد زیاد جهت هزینه های عمرانی و جاری پرداخت کرده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: ۱۸۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته جهت اعتبارات هزینه ای پرداخت شد که این رقم به ۲۰۷ هزار میلیارد تومان رسید که می توان گفت ۷ درصد زیاد کردن داشته هست. همچنین جهت تملک دارایی ها امسال ۳۰ هزار و ۸۹ میلیارد تومان پرداخت کردیم که این رقم در سال گذشته ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که رشدی ۶۳ درصدی را نشان می دهد.

نوبخت با بیان اینکه در سال جاری، تاکنون ۱۷۶۵ میلیارد تومان جهت کمک به حوادث غیرمترقبه پرداخت کردیم، گفت: تا سوم اسفند ۲۲ هزار ۸۰۰ میلیار تومان جهت خرید اوراق و اسناد خزانه که منتشر کردیم، هزینه شد که راجع به هزینه ها هر هفته دو گزارش می دهیم که اولی هزینه و پرداخت ها است و دیگری عملکرد است و انتشار این گزارش ها جهت ایجاد اعتماد است.

تشکیک در آمار رسمی نظام قابل پی‌گیری است / سخنگوی دولت

وی با اشاره به ارائه اوراق بهادار در بورس به وسیله دولت و با سود ۲۰/۵ درصد، گفت: خوشبختانه اوضاع بازار بورس خوب است و ما اوراق را با سود ۲۰/۵ درصد ارائه کرده ایم تا به این ترتیب بخشی از پول های سرگردان یا در بانک سرمایه گذاری شود یا در بازار اوراق سرمایه گذاری شود که علاوه بر سود ۵۲۰ درصد جهت مردم جهت ما هم سوددهی دارد.

نوبخت با بیان اینکه بی مهابا نمی توانیم از بازار سرمایه استفاده کنیم، اظهار کرد: جهت شرکت برنامه و بودجه مهم است که خود ناظر بر اوضاع باشد و امسال توانستیم بیش از ۳۰ هزار و ۹۰ میلیارد تومان جهت طرح های عمرانی پرداخت کنیم.

سخنگوی دولت، تشکیک در آمار رسمی نظام که صرفاً آمار دولت هم نیست را قابل پی‌گیری دانست. 

سخنگوی دولت با اشاره به کارها دولت در امسال جهت اشتغال زایی، گفت: ما دو کار را در این زمینه انجام دادیم؛ نخست، دادن تسهیلات به بخش های شخصی و سپس، دادن اعتبارات به طرح های عمرانی که نتیجه اش این شد که هم سال گذشته و هم امسال رشد سرمایه گذاری را داشتیم و در پاییز سال ۹۶ حدود ۹۷۰ هزار نفر وارد بازار کار شدند.

نوبخت با بیان اینکه ما کاستی هایی داریم ولی آیا رسانه ای که زبانش در انقلابیگری دراز است و از دهانش بیرون زده هست، و نیز بعضی دیگر مدام تکرار می کنند که اقتصاد ما خراب هست، گفت: اینکه مدام می گویند وضع ما درست نیست، دقیقا همان کاری که ترامپ می کند و می گوید کار کشور عزیزمان ایران تمام هست، اینها تکرار همان حرفهای ترامپ هست، حال شاید به خیال خودشان دولت را می زنند ولی در واقع نظام را زیر پرسش می برند.

تشکیک در آمار رسمی نظام قابل پی‌گیری است / سخنگوی دولت

وی با بیان اینکه میزان تولید شغل باید زیاد کردن یابد، اظهار کرد: بیش از ۱۵ هزار نفر به جمع بیکاران اضافه شده، بعد باید جهت سال آینده به اندازه زیاد از جمعیتی که وارد بازار کار می شوند ایجاد شغل کنیم، همچنین براساس گزارش رسمی میزان تسهیلات از سوی بانک ها به استان های متفاوت مشخص است که بر پایه آن، میزان تسهیلات بانکی به استانهای متفاوت ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که به ۲۱ بنگاه در جهت طرح رونق تولید پرداخت شده است است.

نوبخت ما پرداخت حقوق های اسفند را از امروز شروع کردیم و تلاش می کنیم تا ۵ یا ۶ روز آینده پرداخت ها را به آخر برسانیم، ادامه داد: همزمان با پرداخت حقوق ها ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بین طرح های عمرانی پرداخت می کنیم که این پرداخت ها نیز ظرف ۵ تا ۶ روز آینده انجام خواهد شد.

سخنگوی دولت با اظهار امیدواری نسبت به این که مجلس بتواند با شورای نگهبان به صورت نهایی مصوبات خود را به قانون تبدیل کند، تاکید کرد: ما در این وقت پیش نویس آیین نامه های اجرایی بودجه را آماده کردیم و اگر مصوبات مجلس سریعتر به ما داده می شد ما تا این لحظه آیین نامه های اجرایی را نیز نهایی می کردیم، ولی ایده آل ما این است که از اول فروردین بودجه را اجرایی کنیم.

وی با ارائه آمار پروژه های عمرانی کشور، گفت: ۶۵ هزار پروژه ناتمام استانی و ۶ هزار پروژه ناتمام ملی داریم که در مجموع ۷۱ هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد که اگر به اتمام برسند در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش و اعتبار دارند.

نوبخت تاکید کرد: سال آینده حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع بخش غیر دولتی، نظام بانکی و صندوق توسعه ملی در مجموع جهت طرح های عمرانی تخصیص داده شده است می یابد و ۱۰ درصد به دریافتی کارکنان دولت اضافه خواهد شد و در کنار آن علاوه بر این میزان در حقوق بازنشستگان ۳هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان جهت طرح یکسان سازی و ترمیم حقوق تخصیص داده شده است خواهد یافت.

نوبخت با اشاره به بیانات مدیر جمهوری راجع به عملکرد بانک ها در روزهای اخیر اظهار کرد: مدیر جمهور از یک سو از مدیران پرتلاش نظام بانکی قدردانی کردند و از سوی دیگر جهت اینکه نظام بانکی تسهیلات بیشتری ارائه دهد، تاکید کردند که باید تمام سپرده های مردمی را در همین زمینه خرج شود و نباید به سمت بنگاه داری برود. مگر ما چند شعبه در یک خیابان نیاز داریم این امر بخشی از منابع بانکی را منجمد می کند که باید این هزینه ها نیز صرف پرداخت تسهیلات شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی طرح شرایط تازه به وسیله وزیر خارجه فرانسه جهت ورود کشور عزیزمان ایران به مذاکرات تازه، گفت: ما بارها جواب آمریکا را دادیم که برجام با همین متن فعلی اجرا می شود. اروپایی ها هم در این زمینه با ما همراه هستند ولی بحث دیگر این است که خود اروپایی ها ممکن است حرف هایی داشته باشند. ما به دفعات در سطوح متفاوت از عالی ترین مقام نظام که رهبری هستند تا ریاست جمهوری گفته ایم که جهت تقویت بنیه دفاعی خود هر قدر مورد نیاز باشد تلاش می کنیم و این منوط به تایید اسرائیل یا مقامات اروپایی نیست.

وی افزود: مگر آمریکا راجع به تسلیحات خود از دیگران اجازه می گیرد؟ اینکه انتظارات آنان چیست جهت ما تفاوتی ندارد. مگر ما به آمریکا نگفته ایم در منطقه ای که ربطی به شما ندارد دخالت نکنید؟ اینها جنایت جنگی هست. مگر اینها به حرف ما توجه کردند؟

سخنگوی دولت تاکید کرد: ما به بعضی افرادی که فکر می کنند طرفدار نظام هستند و دولت را تضعیف می کنند می گوییم سیاه نمایی علیه دولت، سیاه نمایی علیه نظام هست. ما هر مقدار که جهت اهداف صلح آمیز مورد نیاز بدانیم و تشخیص دهیم، فعالیت های هسته ای خود را ادامه می دهیم.

سخنگوی دولت با بیان اینکه ما در برجام موفق شدیم به تمام ملزومات خود جهت غنی سازی برسیم، اظهار کرد: ابهاماتی در دنیا وجود داشت که ما در ضمن آنها را هم برطرف کردیم و دنیا فهمید چه کسانی نابکارانه و علی رغم تعهدی که داده بودند، عمل کردند.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری با بیان اینکه در سال آینده خرید تضمینی گندم ادامه خواهد یافت، اظهار کرد: امسال ما بیش از ۱۱ هزار و ۶۵۰ میلیون تومان جهت خرید گندم پول پرداخت کردیم ولی به این میزان رضایت در بین کشاورزان ایجاد نشد چون این پرداخت ها با تاخیر انجام شد. در حال حاضر قیمت خرید گندم در هر کیلو به ۱۳۰۰ تومان رسیده است که جهت سال آینده نیز خرید تضمینی گندم را با همین قیمت ادامه خواهیم داد.

نوبخت در پاسخ به سوالی راجع به نظرش راجع به اعلام وصول استیضاح وزیر کار و راه و شهرسازی در مجلس، اظهار کرد: استیضاح حق مجلس است و می تواند از این حق استفاده کند ولی اینکه واقعا این دو وزیر عملکردشان مناسب نبوده است قطعا دولت نظری متفاوت با نظر مجلس دارد.

وی افزود: هر دوی این وزیران جزو وزرای فعال دولت هستند و همین وزیر راه و شهرسازی به خاطر نوسازی ناوگان هوایی مورد تمسخر و تحقیر قرار داده شد در حالی که بعد از برجام همین وزیر قرارداد ورود ۱۲ فروند هواپیما به کشور را بست و تاکنون ۱۱ فروند وارد کشور شده است هست. آقای ربیعی هنگامی که در دولت از کارگران صحبت می کند احساس می کنیم خودش از همان قشری است که از آن صحبت می کند ضمن اینکه فردی فرهیخته به شمار می آید و باید با کسانی که اینگونه کار می کنند برخورد تکریم آمیز داشته باشیم.

نوبخت با بیان اینکه حق مجلس است که پرسش کند ولی مجلس به جاهایی ورود می کند که اتفاقا نقاط قوت دولت به شمار می رود، اظهار کرد: هر لحظه افکار مجلس نظر مردم است و آقای آخوندی باید هر از چند گاهی به مجلس برود هر چند هر بار که او به مجلس می رود رای اش زیاد از قبل می شود. به هر حال مجلس می تواند از اختیارات خود در این زمینه استفاده کند.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه اینکه محمدرضا عارف به این اشاره کرده است که فراکسیون امید از رییس جمهور دور شده است هست، اظهار کرد: دولت نسبت به آقای عارف و فراکسیون امید نظر مثبت است و احترام ما به این عزیزان با توجه به همکاری ها مثبت هست. ما هر وقت که هر یک از آنان از ما دعوت کردند استقبال کرده ایم و رابطه ما با آنان تعریف شده است بوده است.

وی در پاسخ به سوالی راجع به بعضی از اعضای شورای شهر راجع به عمل نکردن دولت به تعهداتش در زمینه شهرداری که موجب زیاد کردن ۲۵ درصدی قیمت حمل و نقل عمومی شده است هست، اظهار کرد: این زیاد کردن قیمت را به پای دولت ننویسند آیا که شهرداری هر خدمتی انجام دهد باری از دوش مردم برداشته و ما هم در این مسیر به آنان کمک می کنیم.

نوبخت ادامه داد: رییس جمهور از شروع کار دولت بر واگذاری های تاکید کرده و تا جایی که خبر دارم این واگذاری ها به سرعت در حال انجام هست. رییس جمهور نه تنها به این بخش ها و وزارتخانه ها بلکه به بانک ها هم دستور واگذاری داده است آیا که این جزء سیاست های دولت است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه عده ای می گویند دولت به انتقادات مردم سربالا جواب می دهد، گفت: سر به زیرتر از این دولت می شود که هر یک هفته سخنگویش پاسخ همه سوالات را می دهد؟ دولت خود را خدمتگزار و پاسخگو می داند همانطور که راجع به بازار ارز هم تلاش کرد روند حبابی قیمت ارز را کنترل کند. ما می دانیم که اتوبوس اتوبوس آدم می آورند که ارز بخرند و مردم به خوبی تشخیص می دهند ولی اگر کسی خواهان مردم باشد بهتر است وقت دولت را به خاطر بعضی پرسشها نگیرد. هر چند که می شود دولت را با سیاه نمایی نشان داد ولی آیا این به نفع نظام است؟ ما اگر خواهان دولت هستیم نباید چوب لای چرخش بگذاریم.

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی راجع به تشکیل نشدن جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: به نظر می رسد اردوگاهی وجود دارد که هر از گاهی می خواهد حرفی بزند و بگوید آقای جهانگیری تکدری دارد ولی آقای جهانگیری از دوستان عزیز و همکاران خوب ما هستند و نمی شود آنان را به تشکیل نشدن جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارتباط داد.

نوبخت همچنین با اشاره به مطرح شدن بحث گفت وگوی ملی در فضای سیاسی کشور، اظهار کرد: همه باید یکدیگر را تعدیل کنیم و وزارت کشور طرحی را در این زمینه فراهم کرده و آیین نامه های اجرایی مناسب آن را هم تدوین خواهد کرد.

وی در رابطه با طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که در مجلس مطرح شده است هست، نیز اظهار کرد: باید اجازه دهیم تا مجلس پیش رود و ببینیم چه می شود ولی اگر مسئولی در این نظام چه در دولت و چه در نیروهای مسلح مال نامشروعی در زندگی اش داشته باشد حتی یک لحظه هم مراجع قضایی نباید در برخورد با آن رد یا افراد تعلل کنند.

نوبخت در آخر در پاسخ به پرسشی راجع به گلایه نمایندگان کرمانشاه در مجلس راجع به اسکان نیافتن بعضی از زلزله زدگان در این منطقه در حال حاضر، اظهار کرد: حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومانی که جهت جبران خسارت ها پرداخت کرده ایم به همین بخش های زلزله زده پرداخت شده است هست. ما جهت اسکان موقت به آنان کانکس داده ایم چون موظف هستیم مردم را مصونیت ببخشیم.

واژه های کلیدی: بازار | بازار کار | طرح های عمرانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs