مسئول قانون ماشین قوانین قانونی اخبار اجتماعی

مسئول: قانون ماشین قوانین قانونی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی زمان واریز آخرین یارانه نقدی سال ۹۶

هشتاد دو پنجمین مرحله یارانه نقدی مربوط به اسفندماه امسال ساعت ۲۴ روز شنبه مورخ ۹۶.۱۲.۲۶ به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.

زمان واریز آخرین یارانه نقدی سال ۹۶

زمان واریز آخرین یارانه نقدی سال ۹۶

عبارات مهم : آخرین

هشتاد دو پنجمین مرحله یارانه نقدی مربوط به اسفندماه امسال ساعت ۲۴ روز شنبه مورخ ۹۶.۱۲.۲۶ به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.

به گزارش ایلنا؛ شرکت هدفمندی یارانه ها اعلام کرد: هشتاد دو پنجمین مرحله یارانه نقدی مربوط به اسفندماه امسال به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰۰ ریال به همراه زیاد کردن حداقل دستمزد مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و شرکت بهزیستی کشور ساعت ۲۴ روز شنبه مورخ ۹۶.۱۲.۲۶ به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.

زمان واریز آخرین یارانه نقدی سال ۹۶

واژه های کلیدی: آخرین | یارانه | اسفندماه | یارانه نقدی | زمان واریز یارانه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs