مسئول قانون ماشین قوانین قانونی اخبار اجتماعی

مسئول: قانون ماشین قوانین قانونی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی رشد ۳۰ درصدی قیمت منزل در سال آینده بعید است ، بازار مسکن ظرفیت زیاد کردن سوداگرانه قیمت را ندارد

مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور با بیان اینکه بازار مسکن در حال جبران عقب ماندگی در دوران رکود هست، گفت: زیاد کردن قیمت مسکن تا حد ۳۰ درصد در سال آینده بعید است.&n

رشد ۳۰ درصدی قیمت منزل در سال آینده بعید است ، بازار مسکن ظرفیت زیاد کردن سوداگرانه قیمت را ندارد

بازار مسکن ظرفیت زیاد کردن سوداگرانه قیمت را ندارد/ رشد ۳۰ درصدی قیمت منزل در سال آینده بعید است

عبارات مهم : بازار

مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور با بیان اینکه بازار مسکن در حال جبران عقب ماندگی در دوران رکود هست، گفت: زیاد کردن قیمت مسکن تا حد ۳۰ درصد در سال آینده بعید هست.

فردین یزدانی در گفت وگو با ایلنا راجع به زیاد کردن قیمت مسکن در ماه های اخیر اظهار داشت: بازار مسکن در چند سال گذشته دچار رکود شده است بود که با این زیاد کردن قیمت ها در چند ماه اخیر، بخشی از عقب ماندگی ها در دوران رکود جبران شد.

وی افزود: این زیاد کردن قیمت ها نشان می دهد که در بازار مسکن رونق نسبی ایجاد شده است است.

رشد ۳۰ درصدی قیمت منزل در سال آینده بعید است ، بازار مسکن ظرفیت زیاد کردن سوداگرانه قیمت را ندارد

مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور اظهار داشت: معمولا رونق در بازار مسکن بدون در نظر گرفتن قضاوت های مثبت و منفی با زیاد کردن قیمت همراه است.

یزدانی با تاکید بر اینکه این حد از زیاد کردن قیمت ها در امسال سوداگری نیست، گفت: سوداگری در بازار مسکن در سال های 86 و 87 رخ داد که قیمت مسکن به یکباره بیش از 60 درصد زیاد کردن پیدا کرد.

مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور با بیان اینکه بازار مسکن در حال جبران عقب ماندگی در دوران رکود هست، گفت: زیاد کردن قیمت مسکن تا حد ۳۰ درصد در سال آینده بعید است.&n

وی با بیان این اینکه رشد قیمت مسکن در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن ماه سال گذشته چیزی حدود 22 درصد بوده هست، اظهار داشت: در سال 91 قیمت مسکن رشد 70 درصدی داشت که نمونه رشد قیمت همراه با سوداگری بود بنابراین در حال حاضر این رشد 22 درصدی قیمت مسکن با سوداگری همراه نیست.

یزدانی در پاسخ به این پرسش آیا احتمال زیاد کردن سوداگرانه قیمت مسکن در سال آینده وجود دارد، گفت: اعتقاد دارم بازار مسکن در سال آینده ظرفیت زیاد کردن قیمت سوداگرانه ندارد چراکه احتمال التهاب ارزی وجود دارد و بنابراین نقدینگی سوداگرانه به سمت این بازار هدایت می شود.

مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور ادامه داد: از سوی دیگر هنوز قدرت خرید مردم به طور قابل توجهی زیاد کردن پیدا نکرده است و بنابراین تصور نمی کنم که در سال آینده زیاد کردن قیمت سوداگرانه مانند سال های 86 تا 91 رخ دهد.

رشد ۳۰ درصدی قیمت منزل در سال آینده بعید است ، بازار مسکن ظرفیت زیاد کردن سوداگرانه قیمت را ندارد

وی در پاسخ به این پرسش که آیا زیاد کردن قیمت مسکن در سال اینده از 22 درصد فراتر می رود، گفت: بعید می دانم زیاد کردن قیمت مسکن در سال آینده به 30 درصد برسد.

یزدانی همچنین راجع به بازار منزل های کم متراژ گفت: از آنجایی در حال حاضر توان مالی مردم به خرید منزل های میانگین رسیده هست، تقاضا جهت مسکن کم متراژ زیاد کردن یافته و عمده رشد قیمت ها متوجه منزل های کوچک و میانگین شده است است.

مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور با بیان اینکه بازار مسکن در حال جبران عقب ماندگی در دوران رکود هست، گفت: زیاد کردن قیمت مسکن تا حد ۳۰ درصد در سال آینده بعید است.&n

واژه های کلیدی: بازار | همراه | سال آینده | بازار مسکن | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs