مسئول قانون ماشین قوانین قانونی اخبار اجتماعی

مسئول: قانون ماشین قوانین قانونی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی اختصاص ۷ میلیارد تومان جهت دختران شین‌آبادی

نماینده سردشت و پیرانشهر از تخصیص داده شده است ۷ میلیارد تومان کمک هزینه جهت اصلاح اوضاع معیشتی دختران شین آبادی خبر داد. 

اختصاص ۷ میلیارد تومان جهت دختران شین‌آبادی

اختصاص ۷ میلیارد تومان جهت دختران شین آبادی

عبارات مهم : دختران

نماینده سردشت و پیرانشهر از تخصیص داده شده است ۷ میلیارد تومان کمک هزینه جهت اصلاح اوضاع معیشتی دختران شین آبادی خبر داد.

رسول خضری در گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت: دولت و در راس آن وزارت کار و شرکت بهزیستی موافقت کردند که ۷ میلیارد تومان کمک هزینه جهت معیشت دختران شین آبادی تخصیص داده شده است داده شود، البته هنوز ساز و کار نحوه پرداخت و میزان آن به هر یک از دختران مشخص نیست ولی طبیعتا براساس درصد سوختگی، اوضاع مالی و نیازمندی های آنها این میزان با مدیریت وزارت کار و شرکت بهزیستی تخصیص داده شده است داده می شود.

اختصاص ۷ میلیارد تومان جهت دختران شین‌آبادی

خضری با یادآوری تخصیص داده شده است مستمری مادام العمر و دیه به این دختران گفت: این ۷ میلیارد تومان جدا از مستمری مادام العمر و دیه است تا اوضاع معیشت این خانواده ها اصلاح یابد که طبیعتا این میزان به حساب دختران واریز می شود.

وی در آخر گفت: قرار شد که کمک خاص ای به خانواده آمنه راچ از دختران شین آبادی که مجبور بیشترین سوختگی شده، پرداخت شود، چون پدر آمنه ماه گذشته فوت کرده و آنها در اوضاع خوبی به سر نمی برند.

نماینده سردشت و پیرانشهر از تخصیص داده شده است ۷ میلیارد تومان کمک هزینه جهت اصلاح اوضاع معیشتی دختران شین آبادی خبر داد. 

در سال ۹۱ بر اثر آتش سوزی بخاری در مدرسه ای در شین آباد ۲۸ نفر از دختران این مدرسه که در آن وقت در مقطع چهارم ابتدایی بودند دچار سوختگی می شوند دو نفر از آنها فوت کرده و ۲۶ نفر با درصدهای متفاوت سوختگی تحت درمان قرار می گیرند، دخترانی که اکنون ۱۵ سال سن دارند.

واژه های کلیدی: دختران | سوختگی | دختران | سوختگی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs